Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Välkommen till Ordriket!


Ordriket är ett förlag, som specialiserar sig på utgivning av läromedel i läsning. Läromedlen vänder sig till elever med svårigheter i sin lässtart. Dessa elever kan behöva specifik anpassning för att bli motiverade att börja läsa och att fortsätta sitt läsande. Läromedlen har utformats utifrån elevernas vardag med händelser och upplevelser som ligger nära dem.

Sex separata läromedel har hittills utkommit i serien Jag vill läsa. Läs mer om dem i översikten.

Läseböckerna är unika genom sitt fliksystem och sina ritade teckenstöd. Illustrationerna är färgrika och detaljerade för att stimulera till samtal mellan elev och lärare.